વિદેશની ધરતી પરથી હજારો રૂપિયા લઈને માનતા પૂરી કરવા આવ્યા માઁ મોગલ ધામ, આ ભક્ત સાથે જે થયું…

અહીં થી શેર કરો

ગુજરાતમાં દેવી-દેવતાઓના ઘણાં મંદિરો આવેલા છે, આ જ મંદિરમાં અવારનવાર દૈવીય શક્તિ પોતાના પરચા બતાવતા રહે છે, ભક્તો પર હંમેશા આસ્થા રહેલી એવું ધામ એટલે માઁ મોગલનું. જે કબરાઉમાં આવેલું છે, અહીં આવેલા માઁ મોગલ ધામમાં ભક્તો માતાજી સાથે અતૂટ શ્રદ્ધા જોડાયેલી છે ભક્તો માતાજીને માનતા કરે છે અને તેમની માનતા પૂર્ણ કરતા માતાજીના ભક્તો દોડ પહોચી જાય છે.

માં મોગલનાં ઘણા પરચાઓ વિષે લોકો જાણતા જ હશો. મણીધરબાપુ વિષે પણ બધા જાણતા જ હશે. મોગલ માના પરચા ખુબજ અપરંપાર છે. માત્ર માં મોગલનું નામ લેવાથી અથવા તેમને યાદ કરવાથી ભકતોના તમામ દુઃખો દૂર થાય છે. માં મોગલે આજ સુધી લાખો ભકતોના દુઃખ દૂર કર્યા છે.

દેશમાં તો માતાજીના ભક્તો છે સાથે જ વિદેશની ધરતી પર લોકોની પણ આસ્થા માં મોગલ સાથે ખુબ જ જોડાયેલી છે. જો માં મોગલના પરચાની વાતો કરીએ તો અમેરિકાથી આવેલાં એક વ્યક્તિને માતાજી સાક્ષાત પ્રગટ થતા તેમની માનતા પૂર્ણ કરી હતી. આ વ્યક્તિ છેક અમેરિકાથી માં મોગલની માનતા પુરી કરવા માટે આવ્યો હતો.

માઁના ભક્તે પોતાના દીકરાને લગતી કોઈ માનતા માની હતી. તેમનું આ કામ થઇ જશે તો તે કબરાઉ ધામ આવીને 42 હજાર રૂપિયા તમારા ચરણોમાં ચઢાવીશ. માં મોગલની માનતા રાખ્યાના થોડા જ સમયમાં તેમનું કામ થઇ ગયું.તો ભક્તે માં મોગલનો પરચો થયો. યુવક તરત જ અમેરિકાથી કબરાઉ આવવા માટે રવાના થઇ ગયો અને કબરાઉ આવીને મણિધર બાપુને 42000 રૂપિયા આપ્યા.

મણિધર બાપુએ કહ્યું કે તમારું કામ થઇ ગયું. તો યુવકે કહ્યું કે મારુ કામ થઇ ગયું. ત્યારે મણિધર બાપુએ કહ્યું કે તારો માં મોગલમાં વિશ્વાસ હતો તે માટે તારું કામ થયું છે. આ કોઈ ચમત્કાર નથી.મણિધર બાપુએ કહ્યું કે આ પૈસા તારી દીકરાને આપી દેજે. માં મોગલને તારા રૂપિયાની કોઈ જરૂર નથી માં મોગલે તારી માનતા સ્વીકારી લીધી. માં મોગલમાં હંમેશા વિશ્વાસ રાખજો.


અહીં થી શેર કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published.