રાજકોટના આ કોળી પરિવારની લગ્નની કંકોત્રી આખા ગુજરાતમાં ચર્ચિત થઇ ! કંકોત્રીમાં એવું તો શું લખ્યું ?

વર્તમાન સમયમાં લગ્ન ગાળાએ જોર પકડ્યું છે એવામાં હાલ આખા ગુજરાતની અંદરથી એવા અનેક અનોખા લગ્નની સાથે સાથે એવી અનોખી

Read more